Hlavní stránka

        O ENAuS

        Ceník

 Databáze

        Zadavatelé

        Obory

        Dodavatelé

 Aukční síň

 Dodavatelé

 Kontakty


 Administrace


Zadavatelé

ENAuS nabízí :

- Volitelný počet administrátorů, nebo zadavatelů dat a aukcí v rámci společnosti, nebo koncernu
- Volitelné stanovení přístupových práv
- V sekci Download mít potřebné dokumenty vždy k dispozici
- On-line správa dat - dodavatelů a oborů přes webové rozhraní

Proč výběr SW ENAuS?

- ENAuS je jednoduchý aukční systém s nativní správou a údržbou
- ENAuS je cenově dostupný i pro malé společnosti
- ENAuS má rychlou ekonomickou návratnost

- ENAuS je možné upravovat podle potřeb uživatele
- ENAuS zaručuje objektivní výběr dodavatele s rovnou šancí pro všechny účastníky aukcí

ENAuS nemá pevně stanovená přístupová práva a podle potřeby je lze měnit