Hlavní stránka

        O ENAuS

        Ceník

 Databáze

        Zadavatelé

        Obory

        Dodavatelé

 Aukční síň

 Dodavatelé

 Kontakty


 Administrace


Obory

ENAuS nabízí :

- Seznam oborů je plně v kompetenci uživatele
- Obory lze upravovat, měnit, nebo rušit dle potřeby
- Ve spojení s dodavateli lze jednoduše provádět výběr dodavatelů dle oblasti dodávek i pro běžnou poptávkovou činnost uživatelů
- On-line správa dat - dodavatelů a oborů přes webové rozhraní

Proč výběr SW ENAuS?

- ENAuS je jednoduchý aukční systém s nativní správou a údržbou
- ENAuS je cenově dostupný i pro malé společnosti
- ENAuS má rychlou ekonomickou návratnost

- ENAuS je možné upravovat podle potřeb uživatele
- ENAuS zaručuje objektivní výběr dodavatele s rovnou šancí pro všechny účastníky aukcí

ENAuS nemá pevně stanovené seznamy a tím umožňuje individuální využití podle potřeb jeho uživatelů