Hlavní stránka

        O ENAuS

        Ceník

 Databáze

        Zadavatelé

        Obory

        Dodavatelé

 Aukční síň

 Dodavatelé

 Kontakty


 Administrace


O ENAuS

ENAuS nabízí :

- Neomezený počet elektronických aukcí
- Evidenci dodavatelů a jejich třídění podle zvolených oborů dodávek
- Volitelný rozsah administrativních úkonů pro uživatele ENAuS ve dvou úrovních
- Realizaci standardních aukcí s cílem dosažení maximalizace ceny
- Realizaci reverzních aukcí s cílem dosažení minimalizace ceny
- Automatické rozesílání pozvánek na účast na aukcích pro vybrané dodavatele dle oboru dodávek
- On-line sledování průběhu aukce

- Automatické obdržení výsledku aukce po jejím ukončení

Proč výběr SW ENAuS?

- ENAuS je jednoduchý aukční systém s nativním správou a údržbou
- ENAuS je cenově dostupný i pro malé společnosti
- ENAuS má rychlou ekonomickou návratnost

- ENAuS je možné upravovat podle potřeb uživatele
- ENAuS zaručuje objektivní výběr dodavatele s rovnou šancí pro všechny účastníky aukcí

ENAuS prokazatelně zefektivňuje činnost nákupních útvarů s lepšími výsledky, než klasická výběrová řízení